FIEC Congress

Härmed meddelas att den femtonde upplagan av FIEC Congress kommer att gå av stapeln i London 4-8 juli nästa år. Arrangörer är the Classical Association, the Hellenic Society och the Roman Society, tillsammans med the Institute of Classical Studies, London, UCL, KCL, Birkbeck College, Royal Holloway University of London och Roehampton University.

Klassikerförundet är anslutet till FIEC. Alla praktiska frågor kring konferensen, inklusive deadlines för att skicka in abstract etc kommer att tillkännages i maj i år.

 

Annonser

Inbjudan till Academia Homerica och Academia Saguntina

Här kommer inte mindre än två spännande utlysningar/inbjudningar för både elever och lärare:

Academia Saguntina är en sommarskola i Sagunto, Spanien med workshops i romerskt vardagsliv och besök på arkeologiska siter på förmiddagarna och teaterworkshops på kvällarna. Boende på hotell med halvpension ingår, och det är dessutom nära till stranden. Läs mer här och tipsa dina elever!

Academia Homerica är en sommarskola på Chios i juli i år, för både lärare och studenter i antik grekiska, med föreläsningar och studiebesök, kurs i modern grekiska och möjlighet att träffa likasinnade. Läs mer här.

Utlysning av stipendier för gymnasielärare i klassiska språk

Svenska institutet i Rom och Svenska Klassikerförbundet utlyser 6 st stipendier för gymnasielärare i klassiska språk för deltagande fortbildningskursen ”Antikens Rom –arkeologi och historia” sommaren 2018. Kursen äger rum i Rom med exkursioner i närområdet 25 juni–1 juli 2018. Kursdeltagarna måste vara på plats den 24/6. Stipendiet inkluderar kostnader för själva kursen, boende i enkelrum på institutet samt transporter vid exkursionerna. Resor till och från Rom samt måltider och andra personliga utgifter bekostas av deltagarna själva. Kursansvarig är Rominstitutets direktör fil.dr. Kristian Göransson. Efter kursen utfärdas ett intyg om deltagande.

Behöriga att söka till kursen är i första hand lärare som undervisar i klassiska språk på gymnasiet, i andra hand lärare som är behöriga i ämnena men inte har undervisning innevarande år, i tredje hand lärare i ämne för vilket kursen kan vara relevant (historia, italienska).

Svenska Klassikerförbundet utser stipendiaterna och ansökningen skall innehålla kortfattad cv med uppgifter om ämnesbehörighet, lärarutbildning, nuvarande anställning samt i vilka ämnen den sökande f n undervisar. Av ansökan ska också framgå om sökande tidigare deltagit i fortbildning vid Athen- eller Rominstitutet. Ansökan ställs till vice ordf. i klassikerförbundet Gunhild Vidén, adress gunhild.viden@gmail.com,  och skall vara inkommen senast 1/3. Besked om vilka som tilldelats stipendium lämnas per mail i början av april.

Tidigare deltagare i fortbildningskurserna kan vittna om att institutens kurser håller mycket hög klass och att detta är ett unikt tillfälle att förbättra sina kunskaper om antikens Rom.

Hjärtligt välkomna med era ansökningar!

 

Styrelsen för Svenska Klassikerförbundet

 

Välkommen till fortbildningsföreläsningar och årsmöte!

Varmt välkomna till fortbildningsföreläsningar i Lund den 2 februari 2018. Arthur Holmer, docent i allmän språkvetenskap, Lunds universitet, berättar om det senaste från den lingvistiska forskningsfronten och Cajsa Sjöberg, universitetslektor i latin, Lunds universitet, föreläser om Peder Windstrups diktning. Föreläsningarna äger rum på gymnasieskolan Spyken.

Förbundets årsmöte äger rum samma dag på LUX, Helgonavägen 3, kl. 18.30. Efter årsmötesförhandlingarna (ca. 19.00) delas Klassikerförbundets kandidatuppsatspris ut följt av en föreläsning med titeln Att spinna med Statius och väva med Vergilius: det romerska textilhantverkets materialitet i latinsk poesi. Föreläsare är Magdalena Öhrman, universitetslektor i Classics, University of Wales, och forskare vid Centre of Textile Research, Köpenhamn. Efter föredraget ordnas supé på LUX, Helgonavägen 3.

För information, meny, anmälan etc, se följande dokument. 

 

Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome and Athens

Internationell, tvärvetenskaplig masterkurs

 

Kursen Confronting the Classics. The Ancient Past in Modern Rome and Athens ges av de svenska instituten i Rom och Athen, 16–29 april 2018, och är öppen för deltagare från alla fakulteter. Kursen utmanar olika användningsområden av antiken: bevarandestrategier, rekonstruktioner och musealisering av ”klassiskt” kulturarv. De högst sju deltagarna från svenska universitet erbjuds boende utan kostnad på de svenska instituten i Rom och Athen, samt ett stipendium från föreningen Svenska Rominstitutets Vänner på upp till 4000 kr per kursdeltagare som bidrag till resor och levnadsomkostnader. Efter framgångsrikt genomförd kurs utfärdas ett intyg gällande omfattning, kursarbete och omdöme. För tillträde till kursen krävs kandidatexamen (180 hp eller 120 hp). Ansökan skickas som ett dokument med e-post till info@isvroma.org senast den 1 februari 2018.

För mer information klicka här:

Svenska institutet i Rom

Svenska institutet i Athen

Frederick Whitling
kursansvarig

Online minikurs i latin

Förbundet vill uppmärksamma den av Staffan Edmar framtagna minikursen i latin som ni finns tillgänglig online med open access:  http://www.latinintroduktion.se/

Materialet får användas vid kurs inom folkbildning och skola eller vid information om värdet av att kunna lite latin (skolledare, syo, elever m.fl.). Upphovsmannen tillåter icke-kommersiell kopiering och vidaredistribution, så länge verket förblir oförändrat.